HCP

De gedeeltelijk gehydroliseerde guargomvezels (PHGG) hebben een specifieke werking in de darm, wat de regelmaat (frequentie en consistentie) verbetert.

Rao TP, Quartarone G. Nutrition 2019; 59: 158-169.Slavin SlavinJ. Nutrients 2013; 5: 1417-1435.

De PHGG zijn bestand tegen de vertering in de dunne darm en gaan dan verder naar de dikke darm waar ze langzaam gefermenteerd worden door de darmbacteriën. De darmbacteriën fermenteren de PHGG en produceren bestanddelen die korte-keten-vetzuren (KKVZ) genoemd worden; namelijk acetaat, butyraat en propionaat. De KKVZ worden door het organisme gebruikt als voorkeursbrandstof voor de colonocyten (cellen van de dikke darm) en ze kunnen ook een energiebron vormen voor andere cellen. Tijdens het fermentatieproces verlagen de KKVZ de pH van het darmkanaal. Deze lagere pH bevordert de selectieve groei van de goede bacteriën, inclusief Lactobacillen en Bifidobacterium (die bekend staan om hun prebiotische werking). Bovendien stimuleren de KKVZ de peristaltiek; een reeks voortstuwende samentrekkingen in de darmen die het voedsel door het spijsverteringsstelsel duwen. Zo wordt ook de duur van de transit versneld. In combinatie met de grotere massa bacteriën van de fermentatie en het verhoogde volume / gewicht van de feces draagt dit bij tot de regelmaat of de frequentie van de darmbewegingen.

Ten slotte verbeteren de KKVZ de absorptie van vocht en natrium in de dikke darm, en dat helpt om de consistentie van de ontlasting te normaliseren. Bijgevolg is de uitgescheiden ontlasting niet te hard en ook niet te zacht.

De PHGG versoepelen de ontlasting en verhogen de ontlastingsfrequentie bij geconstipeerde vrouwen.

Takahashi H, et al. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo).1994 ;40(3) :251-259.

Bij 15 vrouwen (tussen 18 en 48 jaar oud) die last hadden van constipatie, heeft de inname gedurende 3 weken van 11 gram PHGG tweemaal per dag na de maaltijd (goed voor 22 gram KKVZ) geleid tot een verhoging van de ontlastingsfrequentie van 0,46 +/- 0,05 tot 0,63 +/- 0,05. (Frequentie/dag, gemiddelde +/- standaard afwijking). Het fecale vochtgehalte steeg aanzienlijk, namelijk van 69,1% tijdens de controleperiode naar 73,8% na inname van de PHGG. Dit fecale vochtgehalte is proportioneel toegenomen met de afname van de pH van de uitwerpselen (r = - 0,478).

 

De PHGG verhogen de ontlastingsfrequentie bij gezonde personen.

Kapoor M.P., et al. Journal of Functional Foods. 2017; 33 : 52-66.

Kapoor M.P., et al. Journal of Functional Foods. 2017; 33: 52-66. Bij gezonde volwassenen die last hebben van constipatie verbeterden de PHGG de ontlastingsfrequentie. Een systematische studie en meta-analyse hebben de effecten van de PHGG gegroepeerd op basis van een totaal van 15 gecontroleerde studies, waarbij veranderingen in de fecale ontlastingsfrequentie voor en na het gebruik van de PHGG onderzocht werden bij opgegeven dosissen van 5 tot 36 gram per dag. In vergelijking met een controlebehandeling zonder PHGG hebben de personen die PHGG-supplementen kregen een aanzienlijke verandering in de hoeveelheid dagelijkse stoelgang vastgesteld. De ontlasting van de gezonde personen is dagelijks met ongeveer de helft toegenomen (goed voor 1 bijkomende ontlasting om de 2 dagen) ten opzichte van de controles (0,58 keer/dag), p<0,00001.

De PHGG verbeteren de duur van de darmtransit bij patiënten die last hebben van chronische constipatie

De PHGG verbeteren de duur van de darmtransit bij patiënten die last hebben van chronische constipatie

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014; 59(9): 2207-2214. Martelli H, et al. Gastroenterology 1978; 75: 612-618.

In een verkennende studie bij 39 patiënten met chronische constipatie leidde 5 g PHGG per dag gedurende 4 weken tot een vermindering van de duur van de darmtransit. Deze duur nam sterk af met ongeveer 12 uur tussen de periode voor de behandeling zonder PHGG en het einde van de behandelingsperiode van 4 weken met PHGG (57,28 ± 39,25 uur ten opzichte van 45,63 ± 37,27 uur), p = 0,026.

De PHGG verminderen de hoeveelheid geforceerde stoelgang en ze vergroten het aantal spontane darmbewegingen

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014; 59(9): 2207-2214.

Bij 39 volwassenen met chronische constipatie heeft 5 g PHGG per dag gedurende 4 weken geleid tot een vermindering met meer dan 60% van het percentage gedwongen ontlasting (100% ten opzichte van 38%, respectievelijk voorbehandeling ten opzichte van nabehandeling) en een verdrievoudiging (1,5 ten opzichte van 4,755, voorbehandeling ten opzichte van nabehandeling) van de hoeveelheid spontane ontlasting per week, p<0,001).

De PHGG bevorderen de ontwikkeling van goede bacteriën

De PHGG bevorderen de ontwikkeling van goede bacteriën

Takahashi et al. J. Nutr. Sci. Vitaminol.(Tokyo) 1994; 40 (3): 251-259.
Okubo et al. Biosci. Biotech. Biochem. 1994; 58 (8): 1364-1369.
Carlson et al. Anaerobe. 2016; 42: 60-66.

In drie studies hebben de PHGG het aantal goede bacteriesoorten aanzienlijk vergroot ten opzichte van de basislijn.

Studie 1: bij 15 vrouwen met constipatie heeft 11 gram PHGG per dag gedurende 3 weken geleid tot een toename van Lactobacillus in de stoelgang van 33% naar 67% (controleperiode ten opzichte van week 3).

Studie 2: bij 9 gezonde vrouwen heeft 7 gram PHGG per dag gedurende 2 weken geleid tot een toename van Bifidobacterium spp. In het totaal evolueerde het aantal bacteriële cellen van 14,7% naar 31,7% (controleperiode ten opzichte van week 3).

Studie 3: stoelgangstalen van 6 gezonde donoren werden blootgesteld aan 0,5 gram PHGG en getest op bacteriële veranderingen. Uit de resultaten bleek een toename van de parabacteroïden van 3,48% tot 10,62%, en van de bacteriën spp. van 27% tot 33% (basislijn ten opzichte van 24 uur).

Bij 21 rusthuisbewoners leidde de inname van PHGG na 8 weken tot een vermindering van het gebruik van laxeermiddelen.

Bij 21 rusthuisbewoners leidde de inname van PHGG na 8 weken tot een vermindering van het gebruik van laxeermiddelen.

Patrick P.G. et Coll. Am Diet Assoc 1998; 98(8):912-4;

onder de rusthuisbewoners worden heel regelmatig laxeermiddelen gebruikt om constipatie te verlichten. In een studie van Patrick et al. vormden de PHGG een aanvulling bij het voedingspatroon, beginnend met een dosis van 4 gram per dag die geleidelijk aan verhoogd werd tot 12 gram per dag gedurende een totale suppletieperiode van 8 weken. Na afloop van deze 8 weken was het gebruik van laxeermiddelen dankzij de PHGG-supplementen 95% verminderd tussen de basislijn en het einde van de studieperiode van 8 weken.

Vijf gram PHGG per dag gedurende 12 weken helpt om flatulentie, een opgeblazen gevoel en krampen te verhelpen

Vijf gram PHGG per dag gedurende 12 weken helpt om flatulentie, een opgeblazen gevoel en krampen te verhelpen

Giaccari S et al. PHGG: La Clinica Terapeutica 2001; 152: 21-25.

Bij 90 patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) hebben de PHGG de symptomen aanzienlijk verminderd, met name flatulentie van 71,6% tot 3,3 %, een opgeblazen gevoel van 53,7% tot 3,3% en krampen van 54,5% tot 4,4%.

De PHGG verminderen de buikpijn en het opgeblazen gevoel bij patiënten die last hebben van chronische constipatie

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014;59(9):2207-2214.

Bij 39 patiënten met chronische constipatie zorgde een suppletie van 5 gram PHGG per dag gedurende 4 weken voor een vermindering van de buikpijn en het opgeblazen gevoel met 50% (periode voor de behandeling ten opzichte van de periode na de behandeling). Patiënten met een normale transit ervaarden een groter positief effect van de PHGG op het opgeblazen gevoel in de buik.

De PHGG zijn veilig en worden goed verdragen door gezonde volwassenen

Anderson SA and Fisher KD. Fed Am Soc Exp Biol 1993;1-61.

Takahashi H, et al. Nutr Res 1993 ;13: 649-657. Een panel deskundigen van het Life Sciences Research Office van de Federation of American Societies for Experimental Biology concludeerde dat de PHGG-consumptie tot 20 gram per dag als supplement bij conventionele voeding geen enkel gevaar inhoudt, en uit andere onderzoeken blijken goede tolerantieniveaus bij tot 40 gram per dag bij gezonde volwassenen.